top of page

Játékszabályzat

Sorry, this page available only in hungarian language!

Hivatalos szervező és lebonyolító: Dobó-Varga Kitti (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Nánási utca 22.)

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kapcsolódik a Facebook-hoz.

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban bármelyik természetes személy részt vehet, aki a www.facebook.com/kitscoon oldalon lévő poszthoz hozzászól és kedveli azt. Játékszabályzatot a Szervező a www.kitscoon.com/gamerules címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.

A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre módosítani bármelyik nyereményt.

A játék időtartama

A nyereményjáték 2023. július 27-én 09 óra 00 perckor kezdődik és 2023. augusztus 31-én 18 óra 00 perckor zárul.

A sorsolások időpontja

A játékosok közül a 1 db nyertes és 1 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja:
2023. szeptember 01. 10:00 óra.

Helyszíne a Kit's Coon Cattery telephelye (4220 Hajdúböszörmény, Nánási utca 22., Hungary).
A sorsolás nem nyilvános.

Nyeremények

Összesen 1 db macska formájú horgolt tároló kosár. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.

A sorsolás menete

A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra. A sorsolás az összes addig hozzászólást teljesítő játékos között történik, egy játékos azonban összesen egy alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: elsőként az első főnyertes kerül kisorsolásra, másodikként pedig az 1. pótnyertes.

A nyeremény átadásának módja

A nyeremény futárszolgálaton kereszül vagy postai úton kerül átadásra, a nyertes által megadott címre. A postázási költség a szervezőt terheli.

A nyertesek értesítése e-mail vagy messenger üzeneten keresztül történik. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (e-mail címés lakcím) a Szervező anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje.

A nyertesek hozzájárulnak, hogy az e-mail cím adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Hajdúböszörmény, 2023. 07. 26.

bottom of page